Flash : Inbraken

Beste buren,

Elke dag vinden er in België 200 inbraken plaats.  Dit wil zeggen 8 per uur !  

Enkele gegevens over de inbraken in Rotselaar :
Bron : 'Nieuwsblad 11/12/14'

2009   44 inbraken
2010   30 
2011   58                          Op 5 jaar 55 meer inbraken !!
2012   54
2013   99

Samen kunnen/moeten we er wat aan doen !

Op 11/12 was er een nationale actiedag tegen woninginbraak.  Niet alleen die dag maar iedere dag moeten we vechten om inbraken te voorkomen !

Voor allerlei preventietips kunnen jullie terecht op www.1dagniet.be 

- Sluit alle ramen en deuren, zelfs al ben je maar even weg.  Laat ook geen waardevolle spullen in het zicht liggen en geef je woning bij afwezigheid een bewoonde indruk.

- Bel bij verdachte situaties meteen de politie op 101 of 112.

Succes !

Joyce en Julien

 

 

 

Facebook Middelberg

Beste buren,

Vanaf heden heeft de Bewonersdienst van de Middelberg ook een Facebook account.  Hiermee trachten wij aan te sluiten bij de hedendaagse vooruitgang om alzo nog meer bewoners te bereiken.

Het is een gesloten groep voor alleen mensen van de Middelberg.

Iedereen is vrij om zich aan te melden bij deze Facebook.  De communicatie tussen de gebruikers onderling valt natuurlijk buiten de verantwoordelijkheid van ons bestuur.

Elkeen beslist voor zichzelf om hier al of niet aan te sluiten.

De link van Facebook vinden jullie hieronder.

https://www.facebook.com/groups/middelbergrotselaar/

Natuurlijk blijft onze website het communicatiemiddel bij uitstek van het bestuur. 

In bijlage kunnen jullie de folder met meer info over het Facebook account vinden.  Deze week wordt deze in elke brievenbus gedeponeerd. 

Voor het bestuur,

Julien en Joyce 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Facebook.docFacebook.doc[ ]82 Kb

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie !

Beste bewoners van de Middelberg,

Nieuwjaar is nog ver af maar we willen jullie nu reeds de datum doorgeven van onze nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op het domein van Sol et Vita en dit op 11 januari 2015 te 18u30.

Meer info volgt later.

Met vriendelijke groeten,

Joyce en Julien

Verslag van de bestuursvergadering van 6 oktober 2014

Hierbij gevoegd kan u het verslag vinden van de bestuursvergadering van 6 oktober ll.

Verbetering Galgenstraat

Voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker zouden we graag de Galgenstraat willen verbeteren.

Onze VOETGANGERS en FIETSERS meer ruimte geven in het versmalde gedeelte van de Galgenstraat.

Julien Teugels heeft contact genomen met Carine Goris, schepen van Openbare Werken en Christel Hendrickx, schepen van mobiliteit.  Samen met Rob Claes hebben zij woensdag 8 oktober ter plaatse de Galgenstraat onder de loep genomen,  

In bijlage kan u een kijkje nemen naar de foto's.  (rubriek FOTO'S)

Gemeente Rotselaar vraagt intrekking vliegroute 'Leuven Rechtdoor'

Beste,

In bijlage vindt u het officiële schrijven namens het college van burgemeester en schepenen van Rotselaar, alsook een uittreksel van de collegebeslissing. Voor de meest recente informatie kan u steeds terecht op de website van de gemeente Rotselaar door onderaan op onze website het logo van de gemeente Rotselaar aan te klikken.

FLASH : INBRAKEN

Beste vrienden,

 Ter info:

Er werd mij uit niet officiële bron gemeld dat er de nacht van 26 op 27 september 5 inbraken waren in Rotselaar Heikant.

Wees op jullie hoede !

Vriendelijke groeten,

 

Julien en Joyce 

Wandeling en Picknick 7 september 2014

Beste,

Onze wandeling en picknick was gezellig en leerrijk.  De bever stond centraal.

Op onze rubriek foto's kunnen jullie enkele van de foto's bekijken.

groetjes en tot binnenkort,

Julien en Joyce

Zondag 7 september : wandeling en picknick

REMINDER  !!!

ONZE WANDELING EN PICKNICK  !   ZONDAG 7/9 !!!

Zie hieronder de info in het Word document.

Zondag 27/7 : Terrasconcert

Hallo iedereen,

Hieronder kunnen jullie de uitnodigiing vinden voor het Terrasconcert "Aan de koele bosrand".  

Dit concert komt op onze website daar de opbrengst van de inkom integraal naar de organisatie "Foodstep" in Oeganda gaat.

Groetjes,

 

Joyce

 

VAKANTIE

Aan alle bewoners van de Middelberg een deugddoende vakantie toegewenst !!

in naam van alle bestuursleden van de Bewonersdienst van de Middelberg,

Joyce en Julien

31 mei Garageverkoop

Beste buren,

Hieronder kan u het verslag vinden van de vergadering 'ACW buurtcomités' van 29 april.  Tevens is het reglement en de affiche over de garageverkoop beschikbaar.

Indien er nog buren willen aansluiten voor de garageverkoop kan u dit altijd melden op de website van het ACW, buurtcomités www.gerommelbijdeburen.be.

Groeten,

Julien en Joyce

Burendag 16 mei 2014

De 'Burendag' was een groot succes.  We waren met 78 buren aanwezig.  Tijdens het onthaal werd er gratis een glaasje Cava of fruitsap aangeboden en kon ieder een tentoonstelling aanschouwen over het verleden van de Bewonersdienst op de Middelberg gaande vanaf 1999 tot nu.  

Na een korte verwelkoming door Guy gaf Julien een overzicht van de doelstellingen van een bewonersdienst.
Nadien de historiek beginnende met de speciale gemeenteraad van 1989.   Het werd duidelijk dat we meer dan 15 barbecues en enkele picknicks achter de rug hadden. (zie bijlage)  

Vervolgens gaf Joyce ons een demonstratie hoe we met de 'Website' moeten omgaan.
Op de www.middelberg.be konden we dan kijken hoe we met een klikje hier en daar de recentste informatie konden opzoeken.  Een boodschap of inschrijving in het adressenbestand van een gebuur kan altijd worden gestuurd naar het onderstaande website adres.   

Rob, onze natuurgids vervolgde met een overzicht over de fauna en flora van onze Middelberg met prachtige beelden.  

Ten slotte had Johan een doorlopende presentatie gemaakt met sfeerbeelden van onze omgeving.

Na de pauze kon iedereen spontaan contact zoeken met alle buren.  Na pintjes en koffie ging iedereen tevreden naar huis.  Voor elke deelnemer was er nog een geschenk bestaande uit 3 theelichtjes aangeboden door Willem.

Graag willen wij onze sponsors bedanken.  In het bijzonder JAVA (www.java.be), die zorgde voor de koffie en bijhorigheden, en FLORISSANT (www.florissant.be), die zorgde voor elk deelnemend huisgezin een boeket met 10 rode rozen.

Broeder Jacob en Formidable werden ons door Johan Claes aan kostprijs aangeboden.

Tevens bedanken wij de organisatie van het centrum Eenheid voor het gebruik van hun lokalen aan een zacht prijsje.  

Hopelijk zien we mekaar terug op de garageverkoop van 31/5 of op de wandeling van 8/9 (meer hier over op onze website).

De foto's van de 'Burendag' vinden jullie onder de rubriek FOTO'S. 

Voor het bestuur,

J & J

 

Ontwerp versie 4 : Programma Burendag 16 mei 2014

Hierbij gevoegd kan u het 'Programma Burendag' vinden.  Dit ontwerp 'versie 4' is het werkdocument van na de bestuursvergadering van vrijdag 9 mei.

De burendag start te 20u en duurt tot 22u.  Iedereen krijgt na afloop een geschenkje maar de buren die zich op voorhand hebben ingeschreven krijgen een mooie bijkomende attentie.  

J & J

Ontwerp versie 3 : Programma Burendag 16 mei 2014

Hierbij gevoegd kan u het 'Programma Burendag' vinden.  Dit ontwerp 'versie 3' is een werkdocument voor het bestuur van de BEWONERSVERGADERING van vandaag vrijdag 9 mei.

J & J

De echte Middelberg uil !

Beste buren,

Het heeft lang geduurd, maar nu hebben we hem kunnen fotograferen, DE UIL van de MIDDELBERG.

Ons logo is dus wel echt en nog levend. ( 25 april 2014 ).

Met dank aan Jim en Monique.

Julien

Volgens Rob Claes zou het hier om de Oehoe gaan die normaal niet bij ons voorkomt. Misschien gaat het hier om een exemplaar dat ergens uitgebroken is. Rob is gaan opzoeken op waarnemingen.be en daar staat er nog een melding van een Oehoe op 23/04 (plaats is vervaagd omwille van de bescherming) en op 26/04 is er in Gelrode ook een "onbekende uil" gesignaleerd. Het zou wel eens telkens om hetzelfde exemplaar kunnen gaan. In ieder geval iets zeer uitzonderlijk.  

Indien iemand anders deze uil opmerkt gelieve dit dan te melden.

Door te klikken op de rubriek FOTO'S kan je onze uil bewonderen.

Joyce

BERICHT VOOR DE LEDEN VAN HET BESTUUR VAN DE BEWONERSDIENST

Agendapunten vergadering bewonersdienst van 9 mei te 20u bij Johan.

Rondgang Middelberg met Gemeentebestuur

Jaarlijkse rondgang :

 

Elk jaar houden wij een jaarlijkse rondgang i.v.m. de Middelberg.

Dit jaar gebeurde dat op vrijdag 31 januari.

 

De schepenen Carine Goris en Christel Hendrix deden samen met Jos Van Roey

(Technische dienst) en Julien Teugels de rondgang.

Er werden 49 knelpunten ( aandachtspunten ) ter plaatse besproken.

Alle problemen werden vastgelegd op foto.  Onder rubriek foto's kan u enkele foto's terugvinden.

 

Resultaat van het overzetten van de kikkers, ...

 Beste helpers,

 Als we even de slachtoffers buiten beschouwing laten (omdat we die vorige jaren niet geteld hebben) dan komen we op 628 (= 44 meer dan vorig jaar). En nu maar hopen dat volgend jaar de salamanders ook terug op afspraak zijn. 
 
Nogmaals dank aan iedereen.
 
Rob

 

 

Pad

Bruine kikker

Groene Kikker

Alpenwater salamander

Slachtoffers

Totaal

2012

342

19

5

8

 

374

2013

514

33

5

29

3

584

2014

569

42

14

3

56

684

 

We kregen bezoek van scholen uit de omgeving en geïnteresseerden.  Rob en Julien gaven de nodige uitleg.

Op de rubriek FOTO'S kunnen jullie enkele opnames vinden.