Verslag van de vergadering van het Bestuur Bewonersdienst 10/3/14

Hieronder vindt u

1. het verslag van de vergadering van 10 maart.

2. het beleidsplan van het gemeentebestuur 2014-2019 ivm wegje Toon Poppe